domingo, 13 de noviembre de 2016

“Puerto Rico har genomfört ett totalt onödigt val”!

"Ut med jänkarna från vårt Amerika", är mottot hos dessa demonstranter i Puerto Rico där en Kolonial junta styr över alla valda församlingar på ön som hittills är "associerad" med USA men som i praktiken är en koloni.
“Puerto Rico har genomfört ett totalt onödigt val”!

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2016-11-13 / I skuggan av valet i USA genomfördes även val till ny guvernör och lokalt parlament i Puerto Rico, den sista kolonin på den amerikanska kontinenten. Ett helt onödigt val, säger självständighetsanhängarna eftersom en av Barack Obama junta på sju personer står över Puerto Ricos alla institutioner och kommer att styra ön de närmaste åren.

Ricardo Rosselló
– Tiden för förändring i Puerto Rico har kommit, sa Ricardo Rosselló, den nyvalde guvernören från det nyliberala center-högerpartiet Partido Nuevo Progresista (PNP) när det stod klart att segern var hans. Han lovade att bli den ”siste guvernören” och sa att han de fyra kommande åren på guvernörsposten ska förvandla Puerto Rico från en ”fri, associerad stat” till USA till USA:s 51:a federala stat.

– Tiden har kommit för att inandas fullständiga lika rättigheter som bara kan uppnås som en 51:a delstaten i den amerikanska nationen.Land i default

Den ekonomiska krisen som pågått de senaste fem åren kulminerade den 3 augusti 2015. Då skulle guvernören betala 72 miljarder dollar i skulder men fick bara ihop tre miljarder. Landet skulle i normala fall ha försatts i default, det vill säga på ekonomiskt obestånd. Men guvernören och hans regering var fjättrad till USA:s författning och har inte rätt att ta lån hos Världsbanken, IMF eller andra regionala finansorgan för att genomföra en åtgärdsplan.

Obama utsåg därför en krisjunta (Puerto Rico fiscal agent and financing) som i folkmun kallas Kolonialjuntan och som består av sju personer. Den står över alla valda eller statliga organ i Puerto Rico och styr i princip med samma befogenheter som general Augusto Pinochets militärjunta gjorde från 1973-1980 då en ny författning, på juntans villkor, utarbetades.

"Folket kräver att de Rika ska betala Krisen"!


Bojkottat val

Inför valet i Puerto Rico, dominerat av de två center-högerpartierna PNP och PPD (Partido Popular Democrático) berördes inte ens denna fråga, säger Jose Riveras, språkrör för Puerto Ricos Socialistiska Front (Frente Socialista de Puerto Rico) när Flamman ringer upp honom.

– Puerto Rico som den 51:a delstaten i USA är en dröm för Rosselló och en mardröm för det puertoricanska folket. Femtioåtta procent av folket röstade emot Rosselló och hans federala dröm för Puerto Rico. Den stora segraren i valet var inte Rosselló utan folket som hörsammade uppmaningen till bojkott av valet. Fyrtiofem procent av folket valde att bojkotta valet, nästan en fördubbling jämfört med valet 2012.

– Av de 55 procent som gick till valurnorna röstade 58 procent emot Rossellós dröm om en annektering av Puerto Rico till USA. Av de valberättigade i vallängderna röstade 27 procent för denna annektering. Resten är motståndare, säger Rivera.

Jose Riveras, språkrör för den Puerto Ricos Socialistiska Front intervjuas av en lokal reporter.


Decimerat vänsterparti

PPD är för den nuvarande situationen som fri associerad stat som Rivera menar är ett nykolonialt status cou. Det puertoricanska vänster- och självständighetspartiet PIP (El Partido Independentista Puertorriqueño) hade en egen guvernörskandidat, senator Maria Lourdes de Santiago men fick lite mindre än tre procent.

– För kamraterna i PIP har det varit en princip i att delta i valen och det är PIP som kanske är det parti som har förlorat mest på bojkotten.

Han säger att samtal fördes för att förstärka den gemensamma front som har uppstått i Puerto Rico.

– Den skulle kunnat ha inkasserat en viktig politisk symbolisk seger i form av att ha bojkottat valet. Nu, då det fanns ett tillfälle för att samla alla vänster- och sociala krafter i ansträngningen just på grund av att USA-regeringen tvingar på oss en kolonial kontrolljunta som står över alla statliga och offentliga organ i Puerto Rico, då borde kamraterna ha valt att bojkotta valet, för det är ett helt onödigt val, understryker Rivera.

Kolonial Kontrolljunta

Kontrolljuntan är utsedd av president Obama och kongressen och har sju ledamöter. Den har absolut makt och står över Puerto Ricos författning. Guvernören har ingen rösträtt och kontrolljuntans ordförande har rätt att utse personer inom den puertoricanska förvaltningen. En av de första åtgärder som planeras är att sänka minimilönen för ungdomar under 25 år från 7 till 4,25 USD. Juntan planerar även att privatisera vad som återstår att privatisera och siktet är inställt att frysa de anställdas tillkämpade ekonomiska och sociala rättigheter under 20 år.

– Denna koloniala junta som USA-imperialismen har påtvingat Puerto Rico har total makt över allt i Puerto Rico. Guvernören, som i praktiken INTE ska regera, för han är underordnad juntan, har valts med det lägsta antal röster i vår historia, ett ganska logiskt resultat, uppger Rivera.

Protesterna mot USA:s kolonialpolitik mot Puerto Rico växer. På bilden universitetsstuderande som demonstrerar för att det statliga universitetet UPR även fortsättningsvis ska vara statligt och att avgifterna hålls på en minimal nivå. Kolonialjuntan vill både privatisera universitetet som höja avgifterna, menar motståndet. FOTO: FS.


Motståndet växer

Och de folkliga reaktionerna på denna politik?

– Stora grupper av ungdomar upprättade redan innan tillblivelsen av denna kolonialjunta ett läger framför den Federala Tribunalen i San Juan (huvudstad i Puerto Rico) där de blockerar infarten till denna tribunal. Andra grupper, som till exempel fackföreningarna som historiskt har gjort motstånd mot USA:s koloniala och imperialistiska politik organiserar nya rörelser för att förstärka fronten. För eller senare kommer folket ta framtiden i sina egna händer.